• تاریخ: مرداد ۲۸, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 8492

مصدق: امریکا دوست ماست!

چرایی وقوع کودتا به کرات از سوی تحلیلگران و مورخان بررسی شده است؛ اما بسیاری از تحلیلگران تاریخی معتقدند، یکی از دلایل مهم وقوع کودتای 28 مرداد 32، اعتماد غیر واقع و بیش از حد مصدق به امریکا بود. ...

به گزارش نسیم زنجان، ۲۸ مرداد یادآور کودتایی است که در سال ۱۳۳۲ توسط ایالات متحده و برای کنار زندن نخست وزیر قانونی کشورمان، دکتر محمد مصدق برگزار شد.

چرایی وقوع کودتا به کرات از سوی تحلیلگران و مورخان بررسی شده است؛ اما بسیاری از تحلیلگران تاریخی معتقدند، یکی از دلایل مهم وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، اعتماد غیر واقع و بیش از حد مصدق به امریکا بود.

photo_2017-08-19_13-48-22