• تاریخ: اسفند ۶, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 9988

فتحعلی شاه و دیوانه ماجرای صدرا کیست ؟

مدتی بود با خودمی اندیشیدم که رییس سابق دانشگاه چرا خود را درگیرساخت خوابگاهی کرده که هم برای خود مشکل ایجادشود و هم برای 700دانشجوی بیچاره ی خوابگاه لازم؟! ...

نشریه «ندا» ارگان رسانه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان(تحکیم وحدت) در یادداشتی پیرامون خوابگاه صدرا نوشت: مدتی بود با خودمی اندیشیدم که رییس سابق دانشگاه چرا خود را درگیرساخت خوابگاهی کرده که هم برای خود مشکل ایجادشود و هم برای ۷۰۰دانشجوی بیچاره ی خوابگاه لازم؟!

مگر او هم نمی توانست مانند مسئولین قبلی و بعدی خود دست روی دست بگذارد و شاهد اسکان دانشجوها در محیطه ای پراکنده ی شهری ، با شرایطی بسیار بسیار بدتراز خوابگاه فعلی ، با مشکلات و معضلاتی همچون نابه سامانی حمل ونقل، آثار مخرب فرهنگی واجتماعی، دوری از سلف وکتابخانه … باشد، ودست آخرهم اگرکسی سوال کرد درجواب  بگوید ، در دفترچه کنکور که نوشتیم خوابگاه نداریم !

مگر دولت پول یا مفت نداشت ونمی داد که در دانشگاه زنجان خوابگاه بسازند، به قول ما ترکها نیه ساح باشا ساقیز یاپشترپ؟!

مگر او نمی توانست پاداش مدیریت خودش را بگیرد و میز ریاست را نیز به دوستانش بسپارد و آدم خوبه ی این ماجرا باشد ، مثل بقیه رئیسها!!!

پس چرا مرتکب این فعل قبیح(!)وبه قول استاندار نیمه سرهنگ ونیمه حقوقدان وبه ظاهرفرهنگی، عمل دیوانه وار شده است؟

بازار اظهار نظردراین چند روز داغ داغ بود . استاندار زنجان چند روز پیش گفت دیوانه ای سنگی به چاه انداخته و هزارتا عاقل نمی تواند درش بیاورد ! ویا رئیس سابق دانشگاه هم می گفت این قراداد ، قرارداد ترکمان چای است !!! ولی نکته ای که در این اظهار نظرها برایم جدید و جالب بود درسخنان رئیس دادگستری استان نهفته بود ، ایشان علاوه برتمام موارد فوق البته تلویحا ، به مسئله ی جالبی اشاره کرد; ((در این پرونده از دانشگاه بد دفاع شده است !)) و به نظر می آید مسئول حقوقی دانشگاه هم گل به خودی زده است …

برگردیم سر مسئله رئیس سابق دانشگاه

مگر ایشان نمی دانسته ابعاد حقوقی این قرار داد چیست و چه بلایی برسر ما خواهد آورد؟ یادم افتاد ایشان استاد حقوق نیست و مثل رئیس جمهورمان حقوقدان نبود تا ازابعاد برجامی که امضا می کند باخبرباشد .

هر مدیری در هردستگاهی ، معاونین  و مدیرانی دارد که امور  را به صورت جزئی تر  در تیم های کارشناسی کوچکتر ساخته و پرداخته و آماده می کنند ، حال اگر رئیس ، آدم کاری وجسوری باشد وارد عرصه هایی می شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته . با این حال  نباید فراموش کردکه تمام مسئولیت برمبنای عقل و قانون به پای مسئولی است که زیر برگه والبته بعضی اوقات نیزپشت برگه هارا امضا می کند .

سوالی که مطرح می شود این است که در جریان خوابگاه صدرا مدیرامورحقوقی دانشگاه چه کسی بوده ؟ نقش ایشان که در آن زمان به تازگی مدرک دکتری خودرا اخذ کرده بودودر دولت تدبیر وامید ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان را نیز عهده دار بود،چیست؟!

چرا ایشان نکات مبهم این قراداد و مشکلات آن را طی نامه ای رسمی به اطلاع ریاست وقت دانشگاه نرسانده است ؟ و مهم تر اینکه چرا خود این قرار داد را تائید کرده؟و چندین چرای دیگرکه از وظایف مدیر حقوقی هر دستگاهی انتظارمی رود!

چرا اصلا کار به دادگاهی کشانده شده که خودشان می دانستند طبق قرارداد محکوم ماجرا دانشگاه است ؟!!! چرا وقتی تلاش می شود سرمایه گذار را به دنده لج بیندازند و خلع ید کنند ایشان هیچ تذکری مبنی برعواقب آن ندادند ؟

آیا ایشان تخصص کافی رانداشته است و یا حرف وحدیث دیگری هم هست که ما از آن بی خبریم؟ ودر آخر ،چه چیزی باعث بد دفاع کردن دردادگاه شده است؟! (به قول رئیس دادگستری )

از الان بگوییم که بی مایه فطیر است !  اگر مثلا فردا بگویند(( من گفتم گوش نکردند!)) برای ذهن پرسشگر دانشجو پاسخ مناسبی نیست.  به قول خود این حقوقدان ها برای اثبات این ادعا ها سندی متقن باید وجودداشته باشد.

جریان خوابگاه صدرا وتضعیع حقوقی که از دانشجویان بینوا صورت می گیرد به مرور حل خواهد شد اما همیشه این انصاف و وجدان کاریست که ملاک مقایسه افعال آدمی خواهد بود.

حالا بچه ها خودمانیم پیرامون صحبتهای استاندار محترم و ریاست قبلی دانشگاه چه جور پیدا کنیم فتحعلی شاه و دیوانه ی ماجرای صدرا را؟