• تاریخ: اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 10026

دکتر قزلباش نماینده وزارت بهداشت در هیأت‌ امنای دانشگاه آزاد استان زنجان شد

دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان به عنوان نماینده وزارت بهداشت در هیأت‌ امنای دانشگاه آزاد استان زنجان منصوب شد. ...

به گزارش نسیم زنجان، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیات‌های امنای استانی دانشگاه، با استناد به بند ۶ ماده یک مصوبه ۷۲۱ جلسه مورخ ۹۱/۸/۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع «ترکیب و وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» و با توجه به نامه شماره ۱۰۱/۳۲۳۹ مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نمایندگان وزارت بهداشت در هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.
در این راستا، وی در حکمی دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان را به عنوان نماینده وزارت بهداشت در هیأت‌ امنای دانشگاه آزاد استان زنجان منصوب کرد.