• تاریخ: شهریور ۱۵, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 8640

درخشش خون سپید در تیتر ۱۰

نشریه دانشجویی خون سپید علوم پزشکی زنجان در دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی(تیتر 10) مورد تقدیر قرار گرفت. ...

به گزارش نسیم زنجان، اختتامیه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان و طی آن مقاله علمی یکی از نشریات دانشگاه علوم پزشکی زنجان تقدیر شد.

در بخش مقاله علمی علوم پزشکی، راضیه فرمانی از نشریه صفیر سلامت و از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه نخست و هاجر علیزاده از نشریه روپوش سفید و از علوم پزشکی گناباد رتبه دوم را کسب کردند. همچنین از زهرا فراهانی از نشریه اخلاق و تاریخ پزشکی و از علوم پزشکی همدان تقدیر شد.

در بخش مقاله علمی علوم پایه، زهره غفاری توران و امیرحسین خدادادی از علوم پزشکی گلستان حائز رتبه اول شدند و فائزه حدیدی و شادی دودانگه از نشریه خون سپید دانشگاه علوم پزشکی زنجان مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش مقاله هنری، رتبه اول به عاتکه حسین پور و ابوالفضل حسینی از نشریه نگاه تازه علوم پزشکی مشهد اول رسید و ساناز بوستان و الهام اسماعیلی شاندیز از نشریه سریتا علوم پزشکی شیراز دوم شدند. همچنین نسیم براتی و سارا بچاری از علوم پزشکی اصفهان رتبه سوم را از آن خود کرد.

دهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

از اهداف دهمین جشنواره مطبوعات دانشجویی، که در طراحی فرآیند داوری ها به آن توجه شده است می توان به مواردی همچون حساس سازی فضای دانشگاه نسبت به گفتمان های موجود در جامعه شامل: اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی- ایرانی رشد و پیشرفت، برجام و پسابرجام و چگونگی ارتباط عزتمندانه با جهان، ترویج حقوق شهروندی و کرامت انسانی، توسعه کمی و کیفی نشریات دانشجویی و تشویق به انتشار منظم و در قالب برنامه ریزی بلندمدت و … اشاره کرد.