• تاریخ: بهمن ۲۰, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 9880

بین‌المللی‌سازی، در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی زنجان قرار دارد

قزلباش با بیان اینکه ۱۲ بسته در دانشگاه‌های علوم پزشکی برای طرح تحول سلامت و نوآوری در آموزش مطرح شده است، گفت: یکی از این بسته‌ها بحث بین‌المللی‌سازی است. ...

به گزارش مفدا زنجان، دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در سالن جلسات مرکز همایش‌های بین‌المللی روزبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان حضور یافت و سخنرانی کرد.

در این جلسه دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که در دانشگاه داریم و یکی از بسته‌هایی که در دانشگاه در بحث آموزش، تحول و نوآوری در آموزش مدنظر قرار گرفته است، بحث بین‌المللی‌سازی است.

وی با بیان اینکه ۱۲ بسته در دانشگاه‌های علوم پزشکی برای طرح تحول سلامت و نوآوری در آموزش مطرح شده است، افزود: یکی از این بسته‌ها بحث بین‌المللی‌سازی است که عمدتا در بین‌المللی‌سازی حوزه سلامت چندمحور مشخص کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به محورهای بین‌المللی‌سازی اظهار داشت: تبادلات بین‌المللی، بحث علمی و پژوهشی، بحث گردشگری سلامت، پذیرش دانشجویان خارجی، تسهیل و تبادل تولیدات حوزه سلامت ازجمله دارو و تجهیزات را می توان از  محورهای بین‌المللی‌سازی دانست.

قزلباش اظهار کرد: در کنار اینها بسته‌های دیگر نیز هست که شاید در نهایت به اینها لینک بشود و آن، بحث توسعه آموزش مجازی است که در بخش بین‌الملل نیز باز می‌تواند معنی‌دار باشد.