• تاریخ: بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 9824

برگزاری یک کنگره بین المللی و یک همایش ملی در دانشگاه زنجان

اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی شهریورماه سال آینده در دانشگاه زنجان برگزار می شود. ...

به گزارش نسیم زنجان، اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی در دانشگاه زنجان برگزار می شود.

این همایش در سالن همایش های بین المللی غدیر دانشگاه در تاریخ ۵ و ۶ شهریور ۱۳۹۷ (مقارن با ایام بزرگداشت ابوعلی سینا و محمد ابن زکریای رازی) برگزار خواهد شد.

این همایش با همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران، ستاد توسعه علوم فناوری گیاهان دارویی، ستاد توسعه زیست فناوری، وزارت جهاد کشاورزی و انجمن گیاهان دارویی ترکیه و همچنین همکاری محققین برجسته جهانی در حوزه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و قارچ های کوهی از کشورهای ترکیه، اسپانیا، چین و هلند برگزار خواهد شد.

محور های این همایش عبارت اند از: مهندسی ژنتیک، تنوع ژنتیکی، کشت بافت، بیان ژن، متابولیت های ثانویه و فیزیولوژی گیاهی، داروهای گیاهی و طبیعی مبتنی بر زیست فناوری، زیست فناوری و زیست شناسی قار چ های کوهی-خوراکی و صنعتی، صنایع مرتبط با زیست فناوری در گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی.

همچنین، اقتصاد فناوری های نوین زیستی در حوزه گیاهان و قارچ های دارویی، ترویج علوم زیست فناوری در حوزه گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی، گیاهان دارویی، حفاظت از مراتع و محیط زیست و سایر پژوهش های مرتبط با گیاهان و قارچ های دارویی و مشتقات دارویی نیز از دیگر محورهای این همایش است.