• تاریخ: اسفند ۴, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 9974

احمدی‌نژاد هم آدرس غلط می‌دهد!

احمدی‌نژاد بر شاخه نشسته و بُن می‌برد. از رهبری گلایه می‌کند، به وجود شورای نگهبان انتقاد می‌کند، از قوۀ قضاییه فغان سرمی‌دهد، و از مهندسی انتخابات شکایت دارد! ...

نمی‌دانم اسمش را «بدبینی» می‌گذارید یا «واقع‌بینی»، اما به‌نظر می‌رسد نامۀ اخیر محمود احمدی‌نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای برای سوارشدن بر شتر بی‌صاحب اعتراضات کف خیابانی‌ست تا بتواند حداقل بخشی از بدنۀ مردمی این اعتراضات را برای فشارهای دیپلماتیک و قدرت چانه‌زنی‌اش به‌کارگیرد.

احمدی‌نژاد بر شاخه نشسته و بُن می‌برد. از رهبری گلایه می‌کند، به وجود شورای نگهبان انتقاد می‌کند، از قوۀ قضاییه فغان سرمی‌دهد، و از مهندسی انتخابات شکایت دارد!

و همۀ این‌ها مطالبی‌ست که تمامی منتقدان احمدی‌نژاد از سال ۸۸ تا به امروز و تا پایان حصر و حتی پس از رفع حصر به آنها تأکید داشته و خواهند داشت.

فارغ از میزان دست‌یابی به چنین هدفی از سوی احمدی‌نژاد (که روزی مردی بود از جنس مردم) و چهره‌های سیاسی دیگر، باید بدانیم که احزاب، رجال و فعالان سیاسی کشور هریک در این بلبشوی اجتماعی در اندیشۀ سوارشدن بر خر مراد خود هستند و کمترکسی به‌فکر مردم و منافع ملی‌ست.

ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

بیش از یک‌قرن است که مردم ایران هرازگاهی حکومت و سیاست‌مداران خود را عوض می‌کنند، بدان امید که چندی در آسایش بِزیَند، اما هربار تجربه‌ای ناکام، کام‌شان را تلخ‌تر می‌کند.

شاید وقتش فرارسیده که مردم این‌بار به‌جای تکیه‌بر وعده‌های پوچ سیاست‌مداران و تغییر حکومت‌ها و رژیم‌های سیاسی، به فلاسفۀ اخلاق و دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان روی‌بیاورند و بدانند که راه صلاح این مملکت، تنهاوتنها اصلاح اندیشۀ فردی و رفتار اجتماعی ا‌ست نه آمدوشد سیاست‌مداران سودجو.

مردم ایران بیش از هرچیز نیازمند یک اصلاح بزرگ فکری‌فرهنگی غیرِ حاکمیتی هستند، وگرنه آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

محمدرضا امینی-پژوهشگر تاریخ و فعال رسانه ای استان زنجان