• تاریخ: شهریور ۱۸, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 8667

آثار شهید مطهری ارائه دهنده چارچوب مشخصی از اندیشه اسلام ناب است

عضو شورای سیاستگذاری بینش مطهر استان زنجان اظهار داشت: مجموعه آثار شهید مطهری، خالق یک نظام واحد فکری و ارائه دهنده چارچوب مشخصی از اندیشه اسلام ناب است. ...

محسن فتح اللهی عضو شورای سیاستگذاری بینش مطهر استان زنجان در گفت و گو با نسیم زنجان با اشاره به خاصیت و ویژگی آثار شهید مطهری اظهار داشت: باید گفت شاکله فکری مباحث استادمطهری همانند درختی است که ریشه درخت، توحید، بدنه آن انسان شناسی و فطرت و ثمرات این درخت مباحث متنوع و کاربردی اسلام همچون آزادی، تقوا، جهاد، بندگی، حقوق زن در اسلام و … است.

فتح اللهی افزود: آثار استاد در عین داشتن مبانی عمیق فکری و فلسفی با بیانی ساده و روان بیان شده است او و در پی تربیت متعبدانی عاقل و عاقلانی متعبد است.

عضو شورای سیاستگذاری بینش مطهر استان زنجان اضافه کرد: امروزه مشکلات و نارسایی‌هایی در مواجهه با مفاهیم اسلامی وجود دارد.

وی تصریح کرد: اولین مشکل در بسیاری از تبلیغ‌ها و یا آموزش های دینی بعلت عدم همزبانی و سنخیت محتوا و متن با فهم و فرهنگ مخاطب و جامعه هدف، مطالبی ثقیل و کلیشه ای سال هاست ارایه شده و مخاطب دیگر انگیزه و کشش لازم برای جذب را ندارد.

عضو شورای سیاستگذاری بینش مطهر استان زنجان ادامه داد: دومین مشکل نیز عدم نیازسنجی و نپرداختن به نیازهای واقعی و مبتلا به جامعه و در نظرنگرفتن مقتضیات زمانه است.

فتح اللهی خاطرنشان کرد: مجموعه آثار شهید مطهری، خالق یک نظام واحد فکری و ارائه دهنده چارچوب مشخصی از اندیشه اسلام ناب است.

وی با بیان اینکه ترویج و فراگیری آثار شهید مطهری باعث صیانت جامعه از سقوط و تباهی است، افزود: بزرگترین تهدید و خطری که می تواند موجبات نابودی جامعه اسلامی را به دنبال بیاورد دسیسه خواص نا اهل و منافق و همچنین جهل عوام از سوی دیگر است که فقط و فقط یک راه برای شکستن این پیوند نامیمون وجود دارد و آن آگاهی و بصیرت یافتن توده مردم است.